THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Trần thị lệ Hằng ( 35 Tuổi )
Gia Lai

Cho tôi xin hỏi: Doanh nghiệp tôi được UBND tỉnh cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc, sản xuất kinh doanh thương mại; nay tự ý chuyển sang làm trường mầm non có phải là sử dụng đất sai mục đích không? mức xử phạt như thế nào, quy định xử phạt tại văn bản nào? Trân trọng cảm ơn.

Sở TNMT tỉnh Gia Lai

Theo như câu hỏi thì Doanh nghiệp của bạn đã được UBND tỉnh cho thuê đất với mục đích sử dụng: Xây dựng trụ sở làm việc, sản xuất kinh doanh thương mại thuộc mục đích: Thương mại, dịch vụ. Doanh nghiệp tự ý xây dựng trường mầm non thuộc mục đích: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

Theo quy định tại điều 10 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 6, điều 6, thông tư 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ tài nguyên và môi trường Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì doanh nghiệp sử dụng sai mục đích được thuê, vi phạm Khoản 3, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Theo quy định tại điều 9 Nghị định 102/NĐ-CP, ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì doanh nghiệp không thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ điểm đ, Khoản 4, Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, đề nghị doanh nghiệp tiến hành đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và thực hiện ký kết lại hợp đồng thuê đất theo đúng quy định của Luật Đất đai hiện hành.

 Bùi Văn Tiên ( 45 Tuổi )
Gia Lai

Tên: Bùi Văn Tiến

Chức vụ:Tôi là nhân viên môi trường của một Công ty(quản lý hệ thống môi trường của công ty). Cho tôi xi hỏi:

  1. Chương trình quan trắc của nhà máy tuân theo ĐTM hay không tuân theo (làm nhiều hơn ĐTM yêu cầu).
  2. Lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường như thế nào đúng theo yêu cầu (Ví dụ: dự định tôi xây hai nhà máy nhưng hiện tại tôi hoàn thành 1 nhà máy với đầy đủ các hạng mục, nhà máy thứ hai chưa xây, nằm trên cùng 1 khu đất, xung quanh có tường rào).
  3. Làm lại báo cáo ĐTM khi mở rộng diện tích, nâng công suất, thêm công đoạn có phát sinh chất thải mới, đọc luật yêu cầu nhưng cách hiểu của mỗi người không giống nhau.
Sở TNMT tỉnh Gia Lai

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai xin trả lời câu hỏi của anh Bùi Văn Tiến như sau: 

Câu hỏi 1. Chương trình quan trắc của nhà máy tuân theo ĐTM hay không tuân theo (làm nhiều hơn ĐTM yêu cầu):

Trả lời:

Theo quy định Chủ dự án phải thực hiện chương trình quan trắc môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp, Chủ dự án trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doạnh, dịch vụ xét thấy cần thiết tiến hành quan trắc môi trường nhiều hơn so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì việc này được cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường khuyến khích. Thực hiện điều này thể hiện sự quan tâm của chủ dự án đến công tác bảo vệ môi trường và theo dõi được các diễn biến chất lượng môi trường khi triển khai thực hiện dự án.

Câu hỏi 2. Lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường như thế nào đúng theo yêu cầu (Ví dụ: dự định tôi xây hai nhà máy nhưng hiện tại tôi hoàn thành 1 nhà máy với đầy đủ các hạng mục, nhà máy thứ hai chưa xây, nằm trên cùng 1 khu đất, xung quanh có tường rào).

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 12 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định: Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, chủ dự án được lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án với điều kiện đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án”.

Vì vậy đối với nhà máy thứ nhất đã hoàn thành những hạng mục bảo vệ môi trường thì chủ dự án phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành để xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi đi dự án vào hoạt động theo quy định.

Đối với nhà máy thứ hai chưa xây dựng, các hạng mục chưa hoàn thành thì Chủ dự án không phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường. Chỉ khi hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường thì chủ dự án phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành để xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động.

Câu hỏi 3. Làm lại báo cáo ĐTM khi mở rộng diện tích, nâng công suất, thêm công đoạn có phát sinh chất thải mới, đọc luật yêu cầu nhưng cách hiểu của mỗi người không giống nhau.

 

Trả lời:

Theo điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định: “Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có một trong những thay đổi dưới đây phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường: Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng;”

Vì vậy khi dự án có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng thì phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

 

 

 Nguyễn Văn Quýt ( 50 Tuổi )
Gia Lai

Tôi xin hỏi 1 việc: Tôi có một mảnh đất trong khu dân cư tại tổ 11 P Chi Lăng TP Pleiku với DT 500 M2 năm 2008 tôi được cấp 500 M2 đất nông nghiệp, từ hồi vẫn còn là phường Trà Bá ( tất cả hồ sơ trước đây tôi đều nộp hết cho cán bộ đi làm cấp giấy rồi) . Tôi sống và làm nhà ở đó trước năm 1975, giờ tôi muốn xin cấp giấy quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất mới bây giờ thì thủ tục làm như thế nào?, tôi có phải nộp tiền sử dụng đất không ? tôi nghe nói chuyển mục đích quyền sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất là sao, rất mong Sở Tài nguyên và môi trường cho tôi được rõ, xin trân thành cảm ơn

Sở TNMT tỉnh Gia Lai

Theo nội dung hỏi Ông (bà) Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai xin trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về đất đai thì người sử dụng vào mục đích gì thì được lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận vào mục đích đất đó tại thời điểm cấp giấy nếu đảm bảo sử dụng ổn định, đúng quy hoạch và không có tranh chấp. Do vậy nếu ông (bà) làm nhà ở trên thửa đất đó từ trước năm 1975 đến nay mà năm 2008 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp là không đúng quy định.

Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật đất đai năm 2013 thì: "d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai".

Tại Điểm c, Khoản 4, Điều 87, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định: "c) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản này";

Như vậy: Nếu trường hợp ông (bà) phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị đến UBND Thành phố Pleiku để được giải quyết theo quy định (Trường hợp ông (bà) đủ cơ sở chứng minh đã sử dụng ổn định vào mục đích đất ở trước năm 1975 thì khi cấp giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất theo từng mức diện tích cụ thể được quy định tại Điều 103 Luật đất đai 2013).

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp năm 2008 đúng quy định và đúng mục đích sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy thì nay ông (bà) xin chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 Nguyễn Trần Hồng Hằng ( 34 Tuổi )
Gia Lai
hangttcntt@gmail.com

tôi ở phường Trà Bá,  trước đây tôi đã được cấp GCN loại đất nông nghiệp ( nhà nước cấp GCNQSD đất tập trung). Nguồn gốc là tôi ở đấy trước năm 1993. Nay tôi xin cấp giấy QSH nhà và QSD đất thì thủ tục như thế nào? 

Sở TNMT tỉnh Gia Lai

Nội dung Ông (bà) hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai xin có ý kiển trả lời như sau:

Theo thông tin ông (bà) cung cấp là trước đây đã được cấp giấy chứng nhận loại đất nông nghiệp, tuy nhiên không nói rõ là thời điểm cấp giấy chứng nhận lần đầu vào năm nào (trước hay sau thời điểm sử dụng vào mục đích đất ở) và thời điểm xây dựng nhà ở vào thời điểm nào (trước hay sau 15/10/1993) nên không đủ cơ sở để trả lời ông (bà). Đề nghị ông (bà) liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku hoặc UBND Phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn cụ thể. nguyễn Văn Minh ( 38 Tuổi )
Gia Lai

Mẹ tôi có 1 căn nhà ở phường Yên Đỗ,  đã có GCNQSH nhà.  Nay mẹ tôi muốn cho 02 vợ chồng tôi thì thủ tục như thế nào?  Tôi được biết nếu cho nhà cho 02 vợ chồng tôi thì tài sản của vợ phải đóng thuế có đúng không?  Xin cảm ơn! 

Sở TNMT tỉnh Gia Lai

Nội dung ông (bà) hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai xin trả lời như sau:

Việc thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo Bộ thủ tục hành chính do UBND Tỉnh ban hành và được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Pleiku. một số nội dung cơ bản như sau:

Ông (bà) tiến hành lập Hợp đồng, văn bản về tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các tổ chức Công chứng.

Sau khi có Hợp đồng tặng cho, ông (bà) nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Pleiku.

Thành phần hồ sơ: 

+ Hợp đồng tặng cho theo quy định;

+ Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (chuyển nhượng trọn thửa).

Về việc miễn, giảm các khoản thuế theo quy định, đề nghị ông (bà) liên hệ với cơ quan thuế TP. Pleiku để được hướng dẫn cụ thể.